psikolojik danışma ve rerhberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine, kendini tanımasına, bulunduğu ortamı ve çevreyi kavramasına, sosyalleşme ve kendini gerçekleştirme süreçlerinde onlara rehberlik eder ve psikolojik destek verir. Rehberlik hizmetlerimizde “gizlilik” ve “süreklilik” büyük önem taşır.

Öğrencilerin gelişim süreçlerinin takibi günlük gözlemlerle ve gelişim değerlendirme envanterleriyle rehber öğretmen tarafından yapılır. Belirlenen zamanlarda rehber öğretmen-danışman öğretmen işbirliğiyle ve birebir öğrenci görüşmeleri ile öğrencilerin gelişim süreçleri desteklenir. Her dönem en ez bir kez olmak üzere randevulu birebir aile görüşmeleri ve velilerimize yönelik seminerler düzenlenir.

PDR bölümü olarak hem öğrenci hem velilerimiz için yaptığımız bu çalışmaların amacı; iletişim becerileri gelişmiş, kendini iyi ifade edebilen, özgüveni yüksek, kendini tanıyan, soran-sorgulayan ve psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

 

ORTAM

Sosyal Mesafeye Uygun Geniş ve Ferah Sınıflar
Tek kişilik sıralarda 1 metre mesafe ile oluşturulan sosyal mesafeli ve
ferah sınıflarda eğitim yapılmaktadır. Sınıflarımız ne öğretmenlerin ders
anlatırken motive olmasını engelleyecek ve öğrencilerin samimi bir aile
havasına girip dersi aksatmalarına yol açacak kadar küçük ne de öğretmenlerin
sınıf hakimiyetini olumsuz yönde etkileyecek veya öğrencilerin
kalabalık içinde kaybolmasına neden olacak kadar büyüktür.

Kütüphane
Öğrenciler, sınavlara hazırlık konularında her türlü kaynağın bulundurulduğu
kütüphanede hem kaynak sıkıntılarını gidermiş olur hem de sessiz
ders çalışma imkânı bulurlar.

Konferans Salonu
Projeksiyon ve Flexcam ile teknolojik olarak donatılmış konferans salonumuzda
öğretim yılı başında takvimlendirilmiş toplu etkinliklerin yanı
sıra zümre başkanları tarafından toplu deneme çözümleri ve ders anlatımı
gibi ekstra etkinlikler de yapılır.

BİRE BİR ÖZEL DERS
Öğrencilerimizin başarılı olmaları standart bir eğitimin ötesinde kişiye
özel bir eğitim gerektirir. Bu çerçevede, Kampüs Eğitim Kurumları,
öğrencilerini, sınıf dersleri veya sınıf etütleri aracılığıyla hazırlamakla
yetinmeyip her bir öğrencinin kendine özgü öğrenme, anlama, çalışma,
kavrama, bilişsel, sosyal, psikomotor gelişim alanlarına göre ders vermeyi
mümkün kılan bire bir özel kabin sistemiyle sınıf ortamında soramadığı,
sormaya fırsat bulamadığı, çözemediği veya yeterli sürede
çözemediği ve anlamadığı konuları bire bir özel ders ortamında ders
alarak, öğrenerek ve uygulayarak sınavlara hazırlar.

REHBERLİK

Rehberlik Biriminin Yaptığı Çalışmalar
Rehber öğretmenlerimiz, öğrencinin genel özelliklerini tanımak, ders çalışma
alışkanlıklarını öğrenmek, zayıf olduğu branşları tespit etmek ve
öğrencinin hedefini belirlemesini sağlamak amacıyla tüm öğrencilerle
düzenli olarak bire bir özel görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde öğrencinin
özel yaşamı ve ders programı da göz önüne alınarak ders çalışma
programı hazırlanır ve ödevlendirmeler yapılır.

Konferans Salonu Seminerleri
Öğrenciler Kampüs Eğitim Kurumları rehberlik servisi tarafından hazırlanan
seminerlerle içinde bulundukları dönemin özelliklerine göre belirli
aralıklarla bilgilendirilirler.
Rehberlik uzmanı sorumlu olduğu sınıflara dönemsel olarak bilgilendirici
ve rahatlatıcı seminerler verir. Her dönem değişen ve yenilenen üniversiteye
giriş sınav sistem ve müfredatı, Verimli ve Etkili Ders Çalışma,
Test Tekniği, Etkin Öğrenme, Etkin Hatırlama, Sınav Stratejileri, Zaman
Yönetimi, Meslek ve Alan Seçimi, Üniversite Tanıtımları, Sınav
Kaygısı, Sınava az kala öneriler konularında verilen seminerlerde ve
yaratıcı drama tekniği ile yapılan etkinliklerde öğrencilere teknik bilgiler
verilirken ses ve görüntü desteğiyle motivasyon etkinliği de gerçekleştirilir.

Her Ay Bire Bir Görüşme
Yıl boyunca sürekli gerçekleştirilen rehber öğretmen - öğrenci görüşmelerinde,
öğrencinin hedefine odaklanması sağlanır. Öğrencinin durumu
ile ulaşması gereken hedefleri arasındaki mesafe tespit edilir. Öğrenciye
ders çalışma programı hazırlanır ve öğrenci her ay denetlenir.

Haftalık Ödev Kontrolü
Öğrenciler gördükleri tüm derslerden haftalık olarak ödevlendirilirler.
Rehber öğretmenlerimizle ders öğretmenlerimizin ortak olarak planladıkları
bu ödevler, verilen süre zarfında tamamlandıktan sonra rehber
öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilir.

İdari Ödev Kontrolü
Rehber öğretmenlerimizin yaptığı haftalık ödev kontrollerinin yanı sıra
aylık olarak Kampüs Yayınlarına ait soru bankalarından öğrencilerin
çözmekle yükümlü olduğu yere kadar olan kısımlar idare tarafından denetlenir.
Bu uygulama ile öğrencilerin düzenli ders çalışma alışkanlıkları
pekiştirilir.
Ödevini tamamlamayan öğrenciler ödevini tamamlayana kadar rehber
öğretmen gözetiminde, ek ders salonunda zorunlu ders çalışma programına
alınır.
Ödevini yapmayan öğrenciler rehberlik servisi tarafından uyarılır ve öğrenci
velileri de bilgilendirilir. Bu durumu alışkanlık haline getiren öğrenci
disiplin kuruluna sevk edilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam