ölçme ve değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğrencilerin dönem başında hazır bulunuşluk düzeylerini, dönem içi öğrenme eksikliklerini ve bunlara yol açan olası nedenleri, dönem sonunda ise öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla, öğretmenlerimizin belirlediği sorularla güvenilir ve objektif ölçme araçları hazırlar. Bu ölçme araçları ile öğretme-öğrenme sürecini izleyip, elde edilen verilerin raporlarını ilgili öğretmenlere ve Rehberlik Servisi’ne iletir. Öğrencilerin başarılarını ölçmek, öğrencileri iyi bir şekilde yönlendirmek ve öğrencilerin aldıkları eğitim programında eksik kısımların belirlenmesi için ölçme ve değerlendirme birimi çok önemlidir.

GENİŞ YELPAZELİ YAYINLAR

Kampüs Eğitim Kurumları “Kampüs Yayınları” markasıyla kendi eğitim
kurumlarında, isim hakkı verdiği eğitim kurumlarında ve Türkiye geneli
yaklaşık 250 farklı eğitim kurumunda kullanılan, kendi bünyesinde
çalışan deneyimli öğretmen yazar kadrosunun hazırladığı yayınları
öğrencilerine ücretsiz olarak verir.
Alanında uzman ve deneyimli yazar kadromuzun basitten zora mantığı
ile özenle hazırladığı zengin içerikli yayınlarımız, eğitim kurumlarımızda
denenmiş, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş, yeni müfredatı kapsayan
yeni nesil sorulardan oluşan, sınavlara hazırlanan öğrencilerin ve
sınavlara hazırlayan eğitim kurumlarının, öğretmenlerin tüm gereksinimlerini
karşılayacak, başarılarına katkı sağlayacak güvenli kaynaklar
olduğuna inanarak ve güvenerek hazırlanmıştır.

SINAV SİSTEMİ

Sınıf Belirleme Sınavları
Sene başında bir önceki yılın konularından yapılan sınav sonuçlarından
yararlanılarak sınıflar oluşturulur. 1. dönem sonuna kadar sınav sonuçlarına
bağlı olarak sınıf değişikliği yapılır.

Deneme Sınavları
Tüm gruplardaki öğrencilerin, Merkezi Yapılan Sınavlara alışmalarını
sağlamak için yapılan genel sınavlardır.

Öğrenmeden Geçme Sınavı (ÖGS)
Tüm ana branş derslerinden, ünite bitimlerinde, ünitenin tamamını
tarayacak şekilde hazırlanan ders bazlı sınavlardır.
Bu sınavlarda belirlenen başarı düzeyinin altında kalan öğrenciler, zorunlu
baraj altı takviye derslerine yönlendirilir.

Dönem Ortası ve Dönem Sonu Seri Denemeler
Sömestr tatilinde, ara tatillerde ve sınava son 1 ay kala merkezi sınavlara
hazırlanan öğrencilerimize seri denemeler ve genel tekrar programları
yapılır. Bu programlar sayesinde öğrenciler konu eksikliklerini kapatır ve
sınav esnasında zamanı daha etkin kullanmayı öğrenir.

Test

Form Gönderimi

Tamam