eğitim felsefemiz

Ülkemizin gelişimine katkı sağlayabilecek, kendine saygılı, dünya vatandaşı, insan haklarına saygılı, ileri görüşlü, en büyük hedefi kendini gerçekleştirmek olan, güçlü ve karakterli bireyler yetiştirmek üzere 20 yıllık tecrübemiz ve deneyimli kadromuzla eğitimimize devam ediyoruz. Kampüs Kurs Merkezi olarak amacımız, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, ailesine ve devletine bağlı, zihnen ve bedenen sağlıklı, hür ve bilimsel düşünebilen, topluma karşı sorumlu, insan haklarına saygılı, insanların kültürlerine değer veren, grup çalışmalarına katılan ve takım ruhuna uygun hareket eden, kişisel mutluluğa ulaşacağı mesleği seçerek, kendini gerçekleştirmeyi amaç edinmiş bireyler yetiştirmektir.

EĞİTİM SİSTEMİ

Standart Ötesi
Kampüs Eğitim Kurumlarında, öğrencileri başarıya götürecek eğitim
sisteminin her yerde rastlanabilecek, sınıf eksenli standart eğitimin
ötesine geçerek her öğrencinin bireysel ihtiyacını ve bilgi birikimini
dikkate alan bir eğitim sistemi sunulur.

Bire Bir İlgi ve Özel Ders
Aylık ve düzenli bire bir rehberlik görüşmeleriyle öğrencinin öğretime
hazır hâle gelmesi sağlanır. Tüm öğrencilerimiz bireysel eksikleri ile
ilgili ders öğretmeni ve rehber öğretmenin yönlendirmeleri veya kendi
istekleriyle ihtiyaç duydukları her dersten cumartesi, pazar günleri ve
hafta içi derslerden sonra bire bir kabin dersleri alır.

Detaylı
Bütün derslerde her hafta uygulanan, konunun kavrama düzeyini
ölçmek için özel olarak hazırlanmış “Öğrenmeden Geçmeyelim
Sınavları (ÖGS)” ve işlenen konuların anlaşılma derecesini ölçmek için
hazırlanan ödev kitaplarıyla öğrencinin bilgi düzeyi ölçülür.

Kararlı
Düzenli olarak veli - öğrenci - rehber öğretmen zirvesi düzenlenerek,
öğrencinin performansı masaya yatırılıp üçlü kararlar alınır ve alınan
kararlar takip edilir.

ORTAM

Sosyal Mesafeye Uygun Geniş ve Ferah Sınıflar
Tek kişilik sıralarda 1 metre mesafe ile oluşturulan sosyal mesafeli ve
ferah sınıflarda eğitim yapılmaktadır. Sınıflarımız ne öğretmenlerin ders
anlatırken motive olmasını engelleyecek ve öğrencilerin samimi bir aile
havasına girip dersi aksatmalarına yol açacak kadar küçük ne de öğretmenlerin
sınıf hakimiyetini olumsuz yönde etkileyecek veya öğrencilerin
kalabalık içinde kaybolmasına neden olacak kadar büyüktür.

Kütüphane
Öğrenciler, sınavlara hazırlık konularında her türlü kaynağın bulundurulduğu
kütüphanede hem kaynak sıkıntılarını gidermiş olur hem de sessiz
ders çalışma imkânı bulurlar.

Konferans Salonu
Projeksiyon ve Flexcam ile teknolojik olarak donatılmış konferans salonumuzda
öğretim yılı başında takvimlendirilmiş toplu etkinliklerin yanı
sıra zümre başkanları tarafından toplu deneme çözümleri ve ders anlatımı
gibi ekstra etkinlikler de yapılır.

BİRE BİR ÖZEL DERS
Öğrencilerimizin başarılı olmaları standart bir eğitimin ötesinde kişiye
özel bir eğitim gerektirir. Bu çerçevede, Kampüs Eğitim Kurumları,
öğrencilerini, sınıf dersleri veya sınıf etütleri aracılığıyla hazırlamakla
yetinmeyip her bir öğrencinin kendine özgü öğrenme, anlama, çalışma,
kavrama, bilişsel, sosyal, psikomotor gelişim alanlarına göre ders vermeyi
mümkün kılan bire bir özel kabin sistemiyle sınıf ortamında soramadığı,
sormaya fırsat bulamadığı, çözemediği veya yeterli sürede
çözemediği ve anlamadığı konuları bire bir özel ders ortamında ders
alarak, öğrenerek ve uygulayarak sınavlara hazırlar.

REHBERLİK

Rehberlik Biriminin Yaptığı Çalışmalar
Rehber öğretmenlerimiz, öğrencinin genel özelliklerini tanımak, ders çalışma
alışkanlıklarını öğrenmek, zayıf olduğu branşları tespit etmek ve
öğrencinin hedefini belirlemesini sağlamak amacıyla tüm öğrencilerle
düzenli olarak bire bir özel görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde öğrencinin
özel yaşamı ve ders programı da göz önüne alınarak ders çalışma
programı hazırlanır ve ödevlendirmeler yapılır.

Konferans Salonu Seminerleri
Öğrenciler Kampüs Eğitim Kurumları rehberlik servisi tarafından hazırlanan
seminerlerle içinde bulundukları dönemin özelliklerine göre belirli
aralıklarla bilgilendirilirler.
Rehberlik uzmanı sorumlu olduğu sınıflara dönemsel olarak bilgilendirici
ve rahatlatıcı seminerler verir. Her dönem değişen ve yenilenen üniversiteye
giriş sınav sistem ve müfredatı, Verimli ve Etkili Ders Çalışma,
Test Tekniği, Etkin Öğrenme, Etkin Hatırlama, Sınav Stratejileri, Zaman
Yönetimi, Meslek ve Alan Seçimi, Üniversite Tanıtımları, Sınav
Kaygısı, Sınava az kala öneriler konularında verilen seminerlerde ve
yaratıcı drama tekniği ile yapılan etkinliklerde öğrencilere teknik bilgiler
verilirken ses ve görüntü desteğiyle motivasyon etkinliği de gerçekleştirilir.

Her Ay Bire Bir Görüşme
Yıl boyunca sürekli gerçekleştirilen rehber öğretmen - öğrenci görüşmelerinde,
öğrencinin hedefine odaklanması sağlanır. Öğrencinin durumu
ile ulaşması gereken hedefleri arasındaki mesafe tespit edilir. Öğrenciye
ders çalışma programı hazırlanır ve öğrenci her ay denetlenir.

Haftalık Ödev Kontrolü
Öğrenciler gördükleri tüm derslerden haftalık olarak ödevlendirilirler.
Rehber öğretmenlerimizle ders öğretmenlerimizin ortak olarak planladıkları
bu ödevler, verilen süre zarfında tamamlandıktan sonra rehber
öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilir.

İdari Ödev Kontrolü
Rehber öğretmenlerimizin yaptığı haftalık ödev kontrollerinin yanı sıra
aylık olarak Kampüs Yayınlarına ait soru bankalarından öğrencilerin
çözmekle yükümlü olduğu yere kadar olan kısımlar idare tarafından denetlenir.
Bu uygulama ile öğrencilerin düzenli ders çalışma alışkanlıkları
pekiştirilir.
Ödevini tamamlamayan öğrenciler ödevini tamamlayana kadar rehber
öğretmen gözetiminde, ek ders salonunda zorunlu ders çalışma programına
alınır.
Ödevini yapmayan öğrenciler rehberlik servisi tarafından uyarılır ve öğrenci
velileri de bilgilendirilir. Bu durumu alışkanlık haline getiren öğrenci
disiplin kuruluna sevk edilir.

İLETİŞİM

Aile Rehberliği
Öğrencinin sınav veya okul performansında velinin de etkisi olduğu yadsınamaz
bir gerçektir. Kampüs Eğitim Kurumları, eğitim sürecinde velilerin
etkin rol almasının başarıya yapacağı katkının bilinciyle gerek velilere
yönelik düzenli rehberlik toplantıları ve aile iletişim seminerleri düzenleyerek,
gerekse öğrencinin devamsızlık, disiplinsizlik vb. durumlarından
velileri anında haberdar ederek velilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmasını
sağlamak için bir köprü görevi üstlenir. Kampüs Eğitim Kurumları
bu çerçevede, alanında uzman ve deneyimli psikolojik danışmanlık
servisi aracılığıyla öğrencilere sunduğu hizmetin yanı sıra ailelere de
sınav dönemi psikolojisi, gençlerin ergenlik sorunları, anne-baba-çocuk
iletişimi konularında aktif destek ve hizmet sunar.

Veli Toplantıları
Rehberlik servisimiz Kampüs Eğitim Kurumları yönetimi ile birlikte, belirli
dönemlerde veli toplantılarını düzenleyerek velilerin sınav sistemi ile
ilgili bilinçlendirilmesini, öğrencinin durumları ile ilgili bilgilendirilmelerini
sağlar. Ayrıca bire bir veli görüşmeleri ile öğrencinin evdeki durumu
hakkında veliden doğrudan bilgi edinilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra
öğrenciye ait devamsızlık durumları, deneme sonuçları, yapılan tarama
ve deneme sınavlarına katılımlarıyla ilgili bilgi verilir.

Veli-Öğrenci - Rehber Öğretmen (Üçlü Zirve)
Aylık periyotlar halinde yapılan veli-öğrenci ve rehber öğretmen üçlü
zirvelerinde öğrencilerimizin; akademik durumları, kişisel gelişimi,
sosyal aktiviteleri ile ilgili detaylı değerlendirmeler yapılır.

Sınıf Öğretmenliği
Kampüs Eğitim Kurumlarında rehberlik biriminin yanında öğrencilerin
daha detaylı kontrolü, sorunlarının daha yakından öğrenilip çözüm bulunması
ve rehberlik zümresinin daha sağlıklı kararlar alması için her
sınıfın bir SINIF ÖĞRETMENİ vardır.

Sınıf öğretmenleri kendi sınıfındaki öğrencilerin;

  • Devam-devamsızlıklarını,
  • Sınav sonuçlarını,
  • Bireysel ve sınıf içi problemlerini,
  • Sosyal aktivitelerini,
  • Ödevlerini,

kontrol ve takip ederek düzenli aralıklarla idare-rehberlik servisi ve aile
ile paylaşarak bu üçlü sac ayağı içerisinde önemli bir geri bildirim işlevini
yerine getirir.

KADRO

İdari Kadro
Kampüs Eğitim Kurumları deneyimli idari kadrosu, eğitim sisteminde
yaşanan değişim süreçlerinde ortaya çıkan gelişmelere hızla ayak
uydurarak, aynı disiplin ve kararlılıkla gerekli adımları atmıştır. Katılımcı
ortak akıl ile aynı hedefte bütünleşmiş, uyumlu, özenli, titiz, duyarlı
ve sorumluluk bilinci yüksek bir ekip halinde öğrencilerimizi velileri ile
birlikte güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz.

Eğitim Kadrosu
Eğitim sisteminin yanı sıra eğitimdeki en önemli faktör öğretmen kadrosudur.
Öğretmenlerimiz;
Tam zamanlı,
Alanlarında uzman,
Uzun yıllardır Kampüs Eğitim Kurumlarında çalışan,
MEB müfredatına ve merkezi sınavlara hazırlık mantığına uygun
ders anlatma tecrübesine sahip,
Soru yazma konusunda deneyimlidir.
Her yıl ağustos ayında bütün öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizde ki
bir bütünün parçaları olarak ekip çalışmasının gereği olarak zümre ve
zümreler arası çalışmalarla birlikte hizmet içi eğitim seminerlerine tabii
tutulur. Bu çalışmalar haftalık ve aylık periyotlarla kurum müdürü veya
müdür yardımcılarının başkanlığında yıl boyu düzenli olarak yapılır.

GENİŞ YELPAZELİ YAYINLAR

Kampüs Eğitim Kurumları “Kampüs Yayınları” markasıyla kendi eğitim
kurumlarında, isim hakkı verdiği eğitim kurumlarında ve Türkiye geneli
yaklaşık 250 farklı eğitim kurumunda kullanılan, kendi bünyesinde
çalışan deneyimli öğretmen yazar kadrosunun hazırladığı yayınları
öğrencilerine ücretsiz olarak verir.
Alanında uzman ve deneyimli yazar kadromuzun basitten zora mantığı
ile özenle hazırladığı zengin içerikli yayınlarımız, eğitim kurumlarımızda
denenmiş, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş, yeni müfredatı kapsayan
yeni nesil sorulardan oluşan, sınavlara hazırlanan öğrencilerin ve
sınavlara hazırlayan eğitim kurumlarının, öğretmenlerin tüm gereksinimlerini
karşılayacak, başarılarına katkı sağlayacak güvenli kaynaklar
olduğuna inanarak ve güvenerek hazırlanmıştır.

SINAV SİSTEMİ

Sınıf Belirleme Sınavları
Sene başında bir önceki yılın konularından yapılan sınav sonuçlarından
yararlanılarak sınıflar oluşturulur. 1. dönem sonuna kadar sınav sonuçlarına
bağlı olarak sınıf değişikliği yapılır.

Deneme Sınavları
Tüm gruplardaki öğrencilerin, Merkezi Yapılan Sınavlara alışmalarını
sağlamak için yapılan genel sınavlardır.

Öğrenmeden Geçme Sınavı (ÖGS)
Tüm ana branş derslerinden, ünite bitimlerinde, ünitenin tamamını
tarayacak şekilde hazırlanan ders bazlı sınavlardır.
Bu sınavlarda belirlenen başarı düzeyinin altında kalan öğrenciler, zorunlu
baraj altı takviye derslerine yönlendirilir.

Dönem Ortası ve Dönem Sonu Seri Denemeler
Sömestr tatilinde, ara tatillerde ve sınava son 1 ay kala merkezi sınavlara
hazırlanan öğrencilerimize seri denemeler ve genel tekrar programları
yapılır. Bu programlar sayesinde öğrenciler konu eksikliklerini kapatır ve
sınav esnasında zamanı daha etkin kullanmayı öğrenir.

Test

Form Gönderimi

Tamam